Martinus de ridder

Martinus is een ridder die in de verkeerde tijd is geboren. Van zijn ouders heeft hij tientallen verhalen gehoord over ridders, kastelen en prinsessen. En omdat Martinus het graag over deze verhalen heeft, komt hij naar evenementen om hier zijn middeleeuwse sages te vertellen. Of het nu gaat om de slimme vos Reinaard, of de held Beowulf, niets is Martinus te gek.
Martinus is in het bezit van het toverboek van Merlijn, en daardoor kan hij zijn verhalen kracht bijzetten met een flinke hoeveelheid magie!

Martinus is gekleed volgens de laatmiddeleeuwse mode. Compleet historisch correct.

Martinus werkt het liefst op een vaste plek. Hierdoor kan hij de magische sfeer krijgen waarin hij graag werkt. Het liefst een plekje waar het rustig is, in de buurt van een mooie boom. 

De oppervlakte van de vertelplek moet minimaal 3 x 3 meter zijn, met extra ruimte voor het publiek.  Bij een groot publiek werkt Martinus met een niet Middeleeuws geluidssysteem. Hiervoor heeft hij een stroomvoorziening nodig, zodat hij tijdens het vertellen mooie Middeleeuwse klanken kan laten horen.

Martinus stemt zijn verhalen af op het evenement. Hij kent zoveel verhalen dat het ondoenlijk is om ze allemaal op te noemen. Heeft u een speciaal thema geef dit dan aan bij Martinus, hij zal de mooiste verhalen selecteren.

Een verhaal duurt gemiddeld een half uur. Martinus vertelt ieder uur een verhaal.

Martinus de ridder boeken:
vanaf 150 euro

Magisch Verhaal gebruikt cookies en scripts van Google om uw gebruik van onze websites geanonimiseerd te analyseren. Hiermee krijgen wij beter inzicht in de functionaliteiten van de website en kunnen wij deze hierop aanpassen zodat uw gebruikerservaring hiermee vooruit gaat! Meer informatie over cookies